41. SETKÁNÍ DIVADEL - MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY 2019

Regionální kolo Celostátní přehlídky experimentujícího divadla ŠRÁMKŮV PÍSEK

a Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů MLADÁ SCÉNA v Ústí nad Orlicí.

 

Pořadatel: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace

                    Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí

 

PROPOZICE:

 1. Setkání divadel Malé jevištní formy se koná ve dnech 15. a 16. března 2019 v prostorách Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí. Všechna soutěžní představení se odehrají ve velkém sále v 1. poschodí s kapacitou 300 diváků (rozměry jeviště 6,4 x 6,2 m, s oponou, 1 metr nad úrovní hlediště - k hraní je možné využít i plochu hlediště od hrany jeviště po elevaci se sedadly, kapacita sálu se tak sníží asi na 230 diváků) a v M-klubu s kapacitou 150 diváků (rozměry využitelné plochy jeviště 7 x 3,5 m, výška v nejvyšším bodě 3 m).
  Přiložené plánky s vyznačením prostoru, kde budete hrát odešlete zpět s přihláškou.

 2. K dispozici jsou kvalitní soustavy jevištních světel, zvuková aparatura, praktikábly (10 ks 110x110x40 cm, 21 ks 100x100x20 cm) a další standardní vybavení. Požadavky na techniku je nutné přesně specifikovat v přihlášce.

 3. Délka jednoho představení nebo jeho části, předvedené na Setkání divadel - Malé jevištní formy 2019, nesmí překročit 60 minut hracího času. V případě překročení limitu představení nebude hodnoceno porotou.

 4. Pořadí účinkujících a termíny vystoupení určí dramaturgie přehlídky a nebude možné je měnit.

 5. Soubor nehradí účastnický poplatek, pořadatel neproplácí souborům cestovní náklady.

 6. Pořadatel Setkání divadel - Malé jevištní formy 2019 hercům a technickému personálu divadelních souborů přijatých na přehlídku zajišťuje a hradí ubytování. Závazné požadavky na ubytování soubor uvede v tabulce, kterou obdrží s produkčním plánem divadelní přehlídky SD - MJF 2018.

 7. Prezence účastníků MJF 2019: pátek od 9.00 do 19.00 hod. * sobota od 9.00 do 17.00 hod.

 8. Další informace vám podá: Magda Siekliková (sieklikova@kzvalmez.cz , tel.: 571 684 577, 739 281 416).

 9. Přihlášky zasílejte poštou na adresu: 
  Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, MJF 2019, Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí nebo raději na e-mailovou adresu sieklikova@kzvalmez.cz, nejpozději do 12. února 2019.

 10. Povinnou součástí přihlášky musí být rovněž několik vět o souboru, o hře, případně o autorovi a další propagační materiály, fotografie apod.

 11. Uvede-li soubor na Setkání divadel - Malé jevištní formy 2019 hru chráněnou autorským zákonem, zástupce souboru podpisem přihlášky potvrzuje, že soubor má zajištěná práva k uvedení hry a uhrazené provozovací honoráře.

 12. Úroveň inscenací hodnotí lektorský sbor, vítězný soubor bude vyslán na Celostátní přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek 2019 a na Celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna.

 

      Lektorský sbor rovněž udělí věcnou cenu za nejlepší herecký výkon.

      Cenu Josefa Fabiána, zakladatele MJF, udělí diváci svým hlasováním.

 

     Soubor souhlasí s pořízením a zveřejněním video záznamu.

 

 

Ve Valašském Meziříčí 12. ledna 2019

Magda Siekliková

vedoucí S-klubu 

 

 

PROPOZICE v pdf. ke stažení.

PŘIHLÁŠKA v doc. ke stažení

PLÁNEK M-KLUBU A SÁLU ke stažení. 


rss

aktuality

Nejoblíbenější byl u diváků...

O uplynulém víkendu se v Kulturním zařízení ve Valašském Meziříčí konal jubilejní 40. Ročník divadelní přehlídky Setkání divadel – Malé jevištní...

Více

kontakt

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí

Setkání divadel - Malé jevištní formy

Komenského 1,

757 01

Valašské Meziříčí

 

Telefon:


Magda Siekliková:

571 684 577, 739 281 416

 

Email:

sieklikova@kzvalmez.cz

Vícemapa stránek © 2019, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí